PODMÍNKY PRO UPLATNĚNÍ DÁRKOVÉ KARTY

1. Dárkovou kartu nabízíme k prodeji v nominálních hodnotách:
  • 500,- Kč
  • 1000,- Kč
  • 2000,- Kč
  • 5000,- Kč

2. Dárkovou kartu (dále jen „poukaz“) vydává fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku: Adéla Trpáková, se sídlem K Hájům 3056/5a, 155 00, Praha, identifikační číslo: 19545061, (dále jen „prodávající“).

3. Samostatně zakoupená dárková karta je zasílána na uvedenou emailovou adresu kupujícího v elektronické formě. V případě zakoupení jakéhokoli dalšího produktu (vyjma dárkové karty) odesíláme dárkovou kartu i v tištěné podobě. Elektronický i tištěný poukaz je určený k uplatnění online na webové adrese www.hooiessentials.com. 

4. Dárková poukázka je přenosná na třetí osobu.

5. Poukazy jsou určené na zakoupení produktů, nikoli dalších poukazů. 

6. Poukaz se uplatňuje využitím jednorázového unikátního kódu na našich webových stránkách e-shopu www.hooiessentials.com.

7. Poukaz je možné uplatnit pouze jednou a není možné jeho uplatnění rozložit; tzn. hodnota nákupu musí být stejná nebo vyšší než je hodnota poukazu. Bude-li hodnota zakoupeného zboží nižší než hodnota poukazu, rozdíl se nevrací. Je-li hodnota zakoupeného zboží vyšší než hodnota poukazu, je nutné rozdíl doplatit.
V případě nákupu v e-shopu vám může být v případě odstoupení od kupní smlouvy nebo při oprávněné reklamaci vrácena částka prostřednictvím náhradního poukazu nebo vytvořením adekvátního kreditu pro nákup, kdy o způsobu vrácení rozhoduje prodávající.

8. Jedná se o ceninu, v případě ztráty nemůže být poukaz nijak nahrazen, účtenku o jeho nákupu nelze coby náhradu akceptovat. Padělání a pozměnění poukazů je zakázáno a trestné podle platného zákona ČR.

9. Dárkovou poukázku může uplatnit pouze ten, kdo ji uplatní jako první.

10. Hodnota dárkové poukázky není úročena.

11. Dárkovou poukázku nelze vrátit oproti penězům, vyjma vrácení karty během 14 denní lhůty pro vrácení zboží kupujícím. 

12. Platnost dárkové karty je omezena na 6 měsíců od jejího zakoupení, uplynutím doby právo s ní spojené zaniká. Platnost dárkových poukazů nelze prodloužit. 

13. Kód poukazu je nutné ochránit, jeho použitím v eshopu přestává poukaz platit. Za ztracené či zcizené kódy neneseme odpovědnost.